นาฬิกายาม เครื่องตรวจจับโลหะ
 ลูกค้าอ้างอิง
 

บริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/ทาบบัตร SF400 1 เครื่อง (โกดัง)
ติดตั้งระบบ Access Control 1 ชุด
ระบบ Key Switch 1 ชุด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/ทาบบัตร SF400 1 เครื่อง
ติดตั้งระบบ Access Control 1 ชุด
ระบบ Key Switch 1 ชุด
ที่อยู่ : 13 ซ.ลาซาล56 ถ.สุขุมวิท105
                 (ลาซาล) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
                 กรุงเทพฯ
 


 
บริษัท เพชรการาจออโต้ จำกัด
เครื่องสแกนใบหน้า/ลายนิ้วมือ
รุ่น MB660 1 เครื่อง
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
โปรแกรมเงินเดือน HRM
ที่อยู่ : 60/57 หมู่ 6 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี
              จ.ชลบุรี


 
บริษัท ไทโค พูวา จำกัด
เครื่องสแกนใบหน้า/ลายนิ้วมือ
รุ่น MB660 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 127/9 หมู่ 4 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว
             จ.ปทุมธานี


 
บจก.รักษาความปลอดภัย
พี แอนด์ เจ การ์ด เซอร์วิส
นาฬิกายาม Z-6200C 2 เครื่อง
ที่อยู่ : 104/5  ม.11 ต.นาป่า  อ.เมืองชลบุรี 
              จ.ชลบุรี
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดับบลิวพี อินโนแพค
เครื่องสแกนใบหน้า/ลายนิ้วมือ
รุ่น SilkBio101-TC 1 เครื่อง
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
พร้อมติดตั้งระบบกริ่งโรงงาน
ที่อยู่ : 20/18 หมู่10 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา
             จ.ชลบุรี
 
บริษัท บริดจสโตน เทคนิไฟเบอร์ จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28/U300-C 2 เครื่อง
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ UA300 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 43/42 หมู่ 1 ถนนสายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ
           ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี


 
บจก.รักษาความปลอดภัยศรีราชากรีนพ้อยท์
นาฬิกายาม Z-6200D 3 เครื่อง
นาฬิกายาม Z-6200C 14 เครื่อง
นาฬิกายาม GT9 8 เครื่อง
นาฬิกายาม GT11 1 เครื่อง
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Thai01 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 16/1 หมู่ 4 ต.บึง  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
เครื่องสแกนใบหน้า/ลายนิ้วมือ
รุ่น SilkBio100-TC 2 เครื่อง
นาฬิกายาม รุ่น Z-6200C 1 เครื่อง
นาฬิกายาม รุ่น Z-6200D 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 49/3 หมู่ 2 ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์
               จ.ฉะเชิงเทรา
 


 
รักษาความปลอดภัย เอส.พี.การ์ด แอนด์ เซอร์วิส
นาฬิกายาม รุ่น Z-6200D 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 808/3 หมู่ 9 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว
             จ.ฉะเชิงเทรา

บริษัท โคว่า-เอโมริ (ไทยแลนด์) จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ SF300 1 เครื่อง
ติดตั้งระบบ Access Control 1 ชุด
ที่อยู่ : 90/28 อาคารสาธรธานี ตึก1 ชั้น 11
              ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
              กรุงเทพฯ
 


 

บริษัท เทย์แม็กซ์ ไวร์ โรป อินดัสตรี้ คอร์ป จํากัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28/U300-C 1 เครื่อง
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ UA300 1 เครื่อง
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ U300-C+RFID 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 175 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ
                 จ.ปราจีนบุรี
 


 
บริษัท รักษาความปลอดภัยยูทีเอส 95 จำกัด 
นาฬิกายาม รุ่น Z-6200C 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 6/88 หมู่ที่ 4 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี
           จ.ชลบุรี


 
บริษัท เอฟดี ออโตเมชั่น จำกัด
เครื่องตรวจจับโลหะ Super Scanner
รุ่น MD3003 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 210/346 หมู่ 5 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา
              จ.ชลบุรี


 
บริษัท สยามวัฒนา เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด
นาฬิกายาม Z-6200C 2 เครื่อง
ที่อยู่ : 22/1 หมู่ 6 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง
            จ.ชลบุรี 
บริษัท ฮิรายามะ (ไทยแลนด์) จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ LX17 9 เครื่อง
ที่อยู่ : 559 หมู่ที่ 5 ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี
           จ.ชลบุรี


 
บริษัท เทพศิลา แอกรีเกรท ซัพพลาย จำกัด
เครื่องสแกนใบหน้า/ลายนิ้วมือ Thai02 2 เครื่อง
เครื่องสแกนใบหน้า/ลายนิ้วมือ Bio700 2 เครื่อง
ที่อยู่ : 149/3 หมู่ 7 ต.หนองข้างคอก อ.เมือง
             จ.ชลบุรี


 
บริษัท เฟดเดอรัล-โมกูล เสรีนา จำกัด
เครื่องทาบบัตร SC405 4 เครื่อง
ที่อยู่ : 700/457 หมู่ 7 ถนนบางนา-ตราด
               ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี
 

บริษัท แอพต้าร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Thai01 4 เครื่อง
พร้อมติดตั้งระบบไฟสำหรับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ที่อยู่ : 700/252-253 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรม
            อมตะซิตี้ ต.บ้านเก่า อ.พานทอง
            จ.ชลบุรี

 


 
บจก.รักษาความปลอดภัยศรีราชากรีนพ้อยท์
นาฬิกายาม Z-6200C 12 เครื่อง
นาฬิกายาม GT9 8 เครื่อง
นาฬิกายาม GT11 1 เครื่อง
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Thai01 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 16/1 หมู่ 4 ต.บึง  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


 
บริษัท นวลฉวีวิศวกรรม จำกัด (สาขาชลบุรี)
เครื่องสแกนใบหน้า/ลายนิ้วมือ
รุ่น SilkBio100-TC 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 369/15 หมู่ที่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา
              จ.ชลบุรี


 

บจ.เค อาร์ เอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
เครื่องสแกนใบหน้า/ลายนิ้วมือ MB660 1 เครื่อง

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ F18 1 เครื่อง
พร้อมติดตั้งระบบ Access Control
ที่อยู่ : 199/4 หมู่ 1 ต.คลองตำรุ อ.เมืองชลบุรี
            จ.ชลบุรี
 


 

บจก.อีซูซุ บอดี้ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)
(นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์)
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K40 2 เครื่อง
เครื่องสแกนลายใบหน้า/ลายนิ้วมือ
uFace800 2 เครื่อง
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 2 เครื่อง
เครื่องทาบบัตร C100 2 เครื่อง
พร้อมติดตั้งระบบ Access Control
โปรแกรมบริหารงานบุคคล HRM
ที่อยู่ : 214/1 หมู่ 7 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว
             จ.ฉะเชิงเทรา
 


 
บริษัท พงษ์ชมพร ไทร์ จำกัด
เครื่องสแกนใบหน้า/ลายนิ้วมือ
รุ่นThai02 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 98/9 หมู่ 2 ถนน 331 ต.ท่าบุญมี
                อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี


 
บริษัท ทีเอ็มไอ อุตสาหกรรม จำกัด
เครื่องสแกนใบหน้า/ลายนิ้วมือ
รุ่น SilkBio101-TC 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 227/2 หมู่ 1 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง
              จ.ชลบุรี


 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
เครื่องสแกนใบหน้า/ลายนิ้วมือ
รุ่น SilkBio101-TC 2 เครื่อง
ที่อยู่ : 51/4 หมู่ 1 ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา
          จ.ฉะเชิงเทรา


 
บริษัท สมาร์ทแลนด์ บูรพา จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ LX17 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 88/155 หมู่ 4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง
           จ.ระยอง


 
บริษัท พี.เพาเวอร์ โพรดักท์ จำกัด
เครื่องสแกนใบหน้า/ลายนิ้วมือ
รุ่น SilkBio101-TC 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 57/2-3 หมู่ 9 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ
           จ.ปราจีนบุรี


 
นิติบุคคลอาคารชุดเดอะกั๊มคอนโดมิเนียมไอ
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ LX17 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 999/241 ม.5 ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี
           จ.ชลบุรี 
บริษัท ดาคอน อินสเป็คชั่น เทคโนโลยีส์ จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ F18 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 78/4 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง
                อ.บ้านฉาง จ.ระยอง


 
บจก.อี แอนด์ เอช พรีซิชั่น (ประเทศไทย)
โรงงาน 1
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ F18 1 ชุด (เพิ่ม)
พร้อมติดตั้งระบบ Access Control
ที่อยู่ : 700/387 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง
              จ.ชลบุรี


 
บริษัท โอ-แคสท์ ไทย จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28/U300-C 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 150/72 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง2 หมู่ 9
ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


 
บริษัท เอกพนัสฟู้ด จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ F18 1 เครื่อง
ติดตั้งระบบ Access Control 1 ชุด
ที่อยู่ : 17/13 ถ.จารุวร ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม
           จ.ชลบุรี


 
บจก.รักษาความปลอดภัย เจ.เอส.อินเตอร์
นาฬิกายาม Z-6200C 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 112/1244 หมู่ 1 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด
             อ.เมือง จ.ชลบุรี


 

บจก.ไทยเซฟตี้ โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย
เครื่องตรวจจับโลหะ Super Scanner
รุ่น MD3003 2 เครื่อง
ที่อยู่ : 675 หมู่ 10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ
               จ.ปราจีนบุรี
 


 
บริษัท ไดเกียว คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
เครื่องสแกนใบหน้า/ลายนิ้วมือ
รุ่น SilkBio101-TC 1 เครื่อง
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ U300-C 2 เครื่อง
ที่อยู่ : 700/747 หมู่ 1 ต.พานทอง อ.พานทอง
            จ.ชลบุรี


 

บริษัท ยูเรก้า อินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
เครื่องตรวจจับโลหะ Super Scanner
รุ่น MD3003 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 680/7 หมู่ 3 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
 


 
อู่เวิลด์คาร์
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Thai01 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 10/1 ถ.จันทอุดม ซ.เกาะพรวด ต.เชิงเนิน
          อ.เมืองระยอง จ.ระยอง


 
บริษัท เพาเวอร์เทค เอ็นจิ้น แอสเซมบลี จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 5 เครื่อง
นาฬิกายาม Z-6200C 2 เครื่อง
นาฬิกายาม GT9 2 เครื่อง
ที่อยู่ : นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี 1/11 หมู่ 5
            ต.ท้าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา


 
บริษัท อมตะ พรีซิชั่น จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Thai01 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 34 หมู่ 5 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี


 
บริษัท เอส วาย จี (ไทยแลนด์) จำกัด
เครื่องสแกนใบหน้า/ลายนิ้วมือ
รุ่น SilkBio100-TC 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 16/1 หมู่ 4 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


 

บจก.รักษาความปลอดภัย วี แอนด์ ที
เซฟตี้การ์ด 2016
นาฬิกายาม Z-6200C 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 30/1 ถนนบ้านบึง-หนองกาน้ำ ต.บ้านบึง
            อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
 


 
พ.จ.อ.สุชาติ ยศศักดา
เครื่องตรวจจับโลหะ Super Scanner
รุ่น MD3003 4 เครื่อง
ที่อยู่ : 147/18 หมู่ 4 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


 
บริษัท สุเมธการาจ จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/สแกนใบหน้า
รุ่น Thai02 1 เครื่อง
ที่อยู่ :  163/2 หมู่ 4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี
             จ.ชลบุรี


 
บริษัท ไทยอินโด ปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Thai01 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 145 หมู่ 2 ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่


 
บริษัท รักษาความปลอดภัย ทองพัฒน์ จำกัด
นาฬิกายาม Z-6200C 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 39/23 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี


 
บริษัท โบยาเทค (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ SF300
พร้อมอุปกรณ์ Access Contro 1 ชุด
ที่อยู่ : 854/5 ซอยชานเมือง แขวงดินแดง
               เขตดินแดง กรุงเทพฯ
 

บริษัท ไทย นิปปอน คอมโพเนนท์ จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/ทาบบัตร
UA300 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 72 หมู่ 5 ต.หนองขยาด อ.พนัสนิคม 
              จ.ชลบุรี
 


 
บริษัท  ไทย อาโอกิ  จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Thai01 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 38/9 หมู่ 7 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี
              จ.ชลบุรี


 
บริษัท ยูไนเต็ด ทังสเตน จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28/U300-C 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 15/5 หมู่ที่ 1 ต.คลองอุดมชลจร
                อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา


 
บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28/U300-C 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 85/3 หมู่ที่ 1 ต.หอมศีล อ.บางปะกง
              จ.ฉะเชิงเทรา
 


 
บริษัท เพาเวอร์เทค เอ็นจิ้น แอสเซมบลี จำกัด
สาขา 00001
นาฬิกายาม รุ่น Z-6200C 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 1/8 ม.5 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง
                จ.ฉะเชิงเทรา


 
บริษัท ทีวาย สตีล จำกัด ในเครือ
บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/ถ่ายรูป
รุ่น UFace800 4 เครื่อง
ที่อยู่ : 99/8 หมู่1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา
             จ.ระยอง
 


 
บริษัท ไทยโพลีเอสเตอร์ จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/ถ่ายรูป
รุ่น iClock700 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 888 หมู่ 1 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง
              จ. ชลบุรี


 

บริษัท ที เอช เอช โมลีโพรเซสซิ่ง จำกัด
เครื่องสแกนใบหน้า/ลายนิ้วมือ
รุ่น SilkBio100-TC 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 200 หมู่ 3 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม
           จ.ฉะเชิงเทรา
 

บริษัท กู้ดแพค มานูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/ทาบบัตร SF300 1 เครื่อง
ติดตั้งระบบ Access Control 1 ชุด
รีโมท ควบคุมประตู 1 ชุด
ที่อยู่ : 126/60 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง
           เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร
 


 
บริษัท เบิร์คลีย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/ทาบบัตร SF400 1 เครื่อง
ติดตั้งระบบ Access Control 1 ชุด
ระบบ Key Switch 1 ชุด
ที่อยู่ : 17 ซ.ลาซาล56 ถ.สุขุมวิท105
            แขวงบางนาเขตบางนา กรุงเทพฯ


 
ฟิตเนส 2 FIT 2 be FAT
เครื่องเก็บลายนิ้วมือ รุ่น SLK20R 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 6/1 ถนนหาดบางแสน ซอยบางแสน
              สาย 4 ใต้ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี


 
บริษัท เอ แอนด์ ซี ไทย จำกัด สาขา 1
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 2 เครื่อง
Mini UPS 2 ชุด
ติดตั้งระบบ Access Control 2 ชุด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น 18
ที่อยู่ : 19/5 หมู่ 8 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี


 
บริษัท แพ็ค แอนด์ แพ็ค จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/สแกนใบหน้า
รุ่น Thai02 1 เครื่อง
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ LX50 1 เครื่อง
ที่อยู่ :  128/1 หมู่ 9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา
              จ.ชลบุรี
 

 
บริษัท เพาเวอร์เทค เอ็นจิ้น แอสเซมบลี จำกัด
นาฬิกายาม รุ่น GT9 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 1/37-38 หมู่ 5 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง
            จ.ฉะเชิงเทรา


 
บริษัท เอสที แมชชีน พาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ LX17 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 23/2-3 หมู่ที่ 4 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี
             จ.ชลบุรี
     
บริษัท โตไค ริคะ เอเชีย จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Thai01 1 เครื่อง
ที่อยู่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/104
             หมู่ 6 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี
             จ.ชลบุรี

บจก.ซูซูโย ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์
(ประเทศไทย)
T-Park นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
เครื่องสแกนลายนิ้วมือCmi812 1 เครื่อง
พร้อมเดินสาย LAN
ที่อยู่ : 2922/260 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2
           ชั้น 21 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
           เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
 


บริษัท ธาดา เมทัล พาร์ส จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Thai01 1 เครื่อง
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/ถ่ายรูป iClock700 1 เครื่อง
พร้อมติดตั้งระบบกริ่งโรงงาน
นาฬิกายาม GT9 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 18/18 หมู่ 2 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง
              จ.ชลบุรี
 
 
บริษัท โทแท็ล ฮิวแมนแคร์ จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ LX17 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 415 หมู่ 1 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ
                จ.สมุทรปราการ


 
บริษัท สุทาอิ (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28/U300-C 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 500/161 หมู่ที่ 3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง
           จ.ระยอง 
 

 
บริษัท ซอร์ส เอเซีย จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/สแกนใบหน้า
รุ่น Thai02 1 เครื่อง
Mini UPS 1 ชุด
ที่อยู่ :  156 หมู่ 1 ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
บริษัท โปรจิเนียร์ เซอร์วิส จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ UA300 1 เครื่อง
ที่อยู่ :  52/9 หมู่ 4 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


 
บริษัท สหไทยเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
เครื่องตรวจจับโลหะ รุ่น MD3003 3 เครื่อง
ที่อยู่ : 4/8-9 ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง
                อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น


 
บริษัท โบลเตอร์สจ๊วต จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/สแกนใบหน้า
รุ่น Thai02 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 21/2 ซอยน้ำเย็น ต.เนินพระ อ.เมือง
              จ.ระยอง

     
บริษัท กู้ดแพค มานูแฟคเจอริ่ง จำกัด (หาดใหญ่)
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28/U300-C 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 218/2 หมู่ 7 ถ.สายเอเซีย ต.กำแพงเพชร
          อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
                 
                
 
บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จำกัด (บ้านบึง)
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/ถ่ายรูป iClock700 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
               เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
                     
 
บริษัท ไอพีบี  จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ U300-C 2 เครื่อง
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ LX50 2 เครื่อง
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ LX17 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 165/89 หมู่ 10 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา
              จ.ชลบุรี


 
บจก.รักษาความปลอดภัย ที เอ็น พี ดีเวลล็อปเมนท์
เครื่องสแกนใบหน้า/ลายนิ้วมือ Thai02 1 เครื่อง
นาฬิกายาม GT9 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 99/42 หมู่ 1 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
 
 
บริษัท พี.เค 88 จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ LX17 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 231/12 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง
                 อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น


 
บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ LX17 7 เครื่อง
ที่อยู่ : 934 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง สวนหลวง
            เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร

บจก.อี แอนด์ เอช พรีซิชั่น (ประเทศไทย)
โรงงาน 1
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ F18 4 เครื่อง
พร้อมติดตั้งระบบ Access Control
โรงงาน 2
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ F18 1 เครื่อง
พร้อมติดตั้งระบบ Access Control
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ที่อยู่ : 700/387 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง
              จ.ชลบุรี
 


 
บริษัท เอ็มอาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
นาฬิกายาม GT9
5 เครื่อง
อุปกรณ์สำรองไฟ Mini UPS 6 เครื่อง
ที่อยู่ : 88 หมู่ 5  ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี


 
บริษัท แอดวานซ์คอนเทนเนอร์เซอร์วิส จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ U300-C 2 เครื่อง
ที่อยู่ : 199/313 หมู่ 1 ตงหนองไม้แดง
                 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี


 

วิคทอเรีย การ์เด้น วิลล์ (มอเตอร์เวย์)
บริษัท แพทโก้ แพลตินัม จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ LX17 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 40/5 หมู่ 13 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว
            อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
 


 

บจก.ซูซูโย ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
เครื่องสแกนลายนิ้วมือCmi812 1 เครื่อง
พร้อมเดินสาย LAN
ที่อยู่ : 2922/260 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2
          ชั้น 21 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
          เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
 

บริษัท ไดฟูกุ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอุตสาหกรรม ปิ่นทอง2
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ U300-C 1 เครื่อง
Switch Hub  1 ชุด พร้อมเดินสาย LAN
นิคมอุตสาหกรรมบีพี ฉะเชิงเทรา
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ F18 2 เครื่อง
พร้อมติดตั้งระบบ Access Control
ที่อยู่ : 150/46 หมู่ 9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา
             จ.ชลบุรี
 
บริษัท แพ็ค แอนด์ แพ็ค  จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ LX50 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 125/13 หมู่ 9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา
            จ.ชลบุรี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เครื่องสแกนใบหน้า iFace302 1 เครื่อง
เครื่องสแกนใบหน้า Bio700 7 เครื่อง
พร้อมติดตั้งระบบ Access Control
ติดตั้งระบบ Access Control เพิ่ม 1 ชุด
นาฬิกายาม GT9 2 เครื่อง
ที่อยู่ : 169 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
 

บริษัท ยูนิวานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องทาบบัตร C100 2 เครื่อง
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/ทาบบัตรU300-C 2 เครื่อง
เครื่องเก็บลายนิ้วมือ ZK4500 1 เครื่อง
เครื่องเก็บรหัสบัตร CR20E 1 เครื่อง
บัตร Proximity 600 ใบ
นาฬิกายาม GT9 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 150/52 หมู่ 9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา
             จ.ชลบุรี
 


 
บ่อทรายกำนันน้อย
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ U300-C 2 เครื่อง
ที่อยู่ : 91/1 ม.3 ต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

บริษัท ทีพีเอสซี (ไทยแลนด์) จำกัด
โครงการ ABPR 5
เครื่องสแกนใบหน้า Bio700 1 เครื่อง
โครงการ ABP4-5
เครื่องสแกนใบหน้า Bio700 1 เครื่อง
ที่อยู่ : นิคมอุตสหกรรมอมตะซิตี้ 7/317 หมู่ 6
            ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
 


 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทรัพย์คีรี
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ U300-C 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 2/5 หมู่ที่ 7 ต.หนองข้างคอก
                  อ.เมืองชลบุรีจ.ชลบุรี


 
บริษัท นพเกตุ เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด
นาฬิกายาม GT9
1 เครื่อง
ที่อยู่ : 22/1 หมู่ 5 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง
            จ.ชลบุรี


บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ F18 4 เครื่อง
พร้อมติดตั้งระบบ Access Control
ระบบ Video Intercom VP700 ID 1 ชุด
ที่อยู่ : นิคมอุสาหกรรมอมตะนคร 700/450 หมู่ 7
              ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
              

บริษัท เสนาซัพพลาย จำกัด
เครื่องสแกนใบหน้า/ลายนิ้วมือ
iFACE702 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 1/71 หมู่ 7 ซ.เขาน้อย ต.บ้านสวน
               อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี


 
โครงการชาโตเดล เรสซิเด้น
บริษัท เต็มสุข จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Thai01 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 224 หมู่ 6 ถ.พรประภานิมิตร ต.หนองปรือ
              อ.บางละมุง จ.ชลบุรี


 
บริษัท สยามนิตติ้งโปรดักส์ จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ U300-C 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 174 หมู่ 5 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ
               จ.ปราจีนบุรี

บริษัท ศรีวิไล โฮเต็ล กรุ๊ป จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ UA300 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 214/4 หมู่ 2 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย


 
หจก.เอส ซี บี ซิคิวริตี้ การ์ด
นาฬิกายาม GT9
2 เครื่อง
ที่อยู่ : 62/27 หมู่ 9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
               จ.ชลบุรี


 
บจ.คิทเช่นส์ ออฟ ดิ โอเชี่ยนส์ (ประเทศไทย)
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ U300-C 1 เครื่อง
เครื่องทาบบัตร M200 Plus 3 เครื่อง
พร้อมบัตร Proximity Card 800 ใบ
ที่อยู่ : 49/4 หมู่12 ถ.บางนา-ตรา กม.45
               ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา


 
บริษัท หวั่น หลิน (ประเทศไทย) จำกัด
นาฬิกายาม GT9 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 198/2 หมู่ 3 ถ.บ้านบึง-พานทอง ต.บ้านบึง
              อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

บจก. รักษาความปลอดภัย
บูรพา เซฟตี้ แอนด์ เซอร์วิส
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Thai01 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 53/51 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา
                 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 


 
บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด
เครื่องทาบบัตร M200 Plus 2 เครื่อง
ที่อยู่ : 111/2 หมู่ 5 ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี
               อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
สาขา สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Thai01 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 288/8 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ
          เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร


 
บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ U300-C 4 เครื่อง
ที่อยู่ : 44/2 หมู่ 8 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี


 
บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด
เครื่องสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือ
iFACE302 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 189/728-729 หมู่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์
             อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร


 
หจก.ชลบุรีก่อสร้าง แอนด์ เซอร์วิส(2005)
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ U300-C 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 60/75 หมู่ 6 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี


 
บริษัท เจริญมั่งคั่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Thai01 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 13 ม.4 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี


 
บริษัท ซันคอล ไฮ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 2 เครื่อง
เครื่องอ่านลายนิ้วมือ ZK4500 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 700/477 หมู่ 7 ต.ดอนหัวฬ่อ
                  อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี


 
บริษัท อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ U300-C 2 เครื่อง
โปรแกรมบริหารงานบุคลล HRM
ที่อยู่ : 199/5 หมู่ 3 ถ.พานทอง-บ้านบึง ต.บ้านบึง
          อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี


 
บริษัท ไอโกะ (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K14 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 71 หมู่ 5 ต.หนองขยาด อ.พนัสนิคม
              จ.ชลบุรี


 
บริษัท เซกิซุย จูชิ (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K14 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 700/743 หมู่ 1 ต.พานทอง อ.พานทอง
          จ.ชลบุรี

บริษัท กู้ดแพค มานูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ F18 2 เครื่อง
ที่อยู่ : 91/2 หมู่ 10 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา
             จ.ชลบุรี


 
บริษัท อาราคาวา เคมิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Thai01 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 3 นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก ซอยจี 4
            ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.ห้วยโป่ง
            อ.เมืองระยอง จ.ระยอง


 
บริษัท ลัคกี้ สตาร์ ยูนิเวอร์แซล จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือและทาบบัตร X7 2 เครื่อง
พร้อมติดตั้งระบบ Access Control
ที่อยู่ : 204/5 หมู่ 2 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง
           จ.ชลบุรี


 
บจก.โรงงานคัดแยกขยะวงษ์พาณิชย์พานทอง
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ U300-C 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 83/1 หมู่ 3 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง
               จ.ชลบุรี

บริษัท ออโตเมชั่น เทคนิคอล เอเชีย จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ U300-C 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 68/52 หมู่ 5 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ
              อ.บางพลีจ.สมุทรปราการ

บริษัท โกเดิ้นซี ซังกิ (ไทยแลนด์) จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ U300-C 2 เครื่อง
ที่อยู่ : 64/138,140 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น
           ซีบอร์ด อินดัสเตรียล หมู่ 4 ต.ปลวกแดง
            อ.ปลวกแดง จ.ระยอง


ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
เครื่องสแกนใบหน้า Bio700 1 เครื่อง
พร้อมติดตั้งระบบ Access Control
ที่อยู่ : 169 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
 

บริษัท ล่อจิ้นเส็ง จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Thai01 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 5/4 หมู่ 16 ถ.สุขุมวิท ต.บางปะกง
               อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา


 
อบต.ท่าตะเกียบ
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ U300-C 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 444 ม.4 ต.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

บริษัท อีเอสเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Thai01 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 27/53 หมู่ 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

บริษัท เอ.ไอ อินดัสตรี้ จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ U300-C 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 99/110 หมู่ 1 ต.นองบอนแดง อ.บ้านบึง
           จ.ชลบุรี

Top VIEW RESIDENCE
บริษัท ดีท้อปพร้อพเพอร์ตี้ จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ U300-C 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 52/106 หมู่ 9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
             จ.ชลบุรี

บริษัท เชซ อินดัสเตรืยล จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ U300-C 2 เครื่อง
ที่อยู่ : 255 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี๊
            อ.แปลยาว จ.ฉะเชิงเทรา


 
ก๋วยเตี๋ยวหมู บ้านบึง (สาขาพานทอง)
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Thai01 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 45 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง
           จ.ชลบุรี


 
บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ F7 1  เครื่อง
พร้อมติดตั้งระบบ Access Control
ที่อยู่ : 700 หมู่ 1 ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี
            จ.ชลบุรี


 
บริษัท ไทรทัน เมคคานิค จำกัด
เครื่องสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือ
iFACE302 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 379/7 หมู่ 3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา
              จ.ชลบุรี


 
บริษัท เอสเอ็มเอที (ไทยแลนด์) จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Thai01 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 27/65 หมู่ 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


 
บริษัท ไวกิ้ง คอนสตรัคชั่น  จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ U300-C 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 74 หมู่ 8 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา
               จ.ระยอง


 
บริษัท ยูเนี่ยนแสงทองพาร์ทเซ็นเตอร์ จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ U300-C 1 เครื่อง
ที่อยู่ : นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ 268 หมู่ 7
        ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา


 
บริษัท การบัญชีมนสิชาและกฎหมาย จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ U300-C 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 333/68 หมู่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


 
หจก.มาลาวัน เอ็นยิเนียริ่ง
นาฬิกายาม GT9
1 เครื่อง
ที่อยู่ : 189/9 ถ.ห้วยโป่งขหนองบอน ต.ห้วยโป่ง
               อ.เมืองระยอง จ.ระยอง


 
บริษัท มาคเทค เอเชีย จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Thai01 1 เครื่อง
ที่อยู่ : นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ 181/1 หมู่ 7
          ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา


 

ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เครื่องสแกนใบหน้า Bio700 1 เครื่อง
พร้อมติดตั้งระบบ Access Control
ที่อยู่ : 169 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
 


 
บริษัท โซโนดะ (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Thai01 2 เครื่อง
ที่อยู่ : 700/12 หมู่ 6 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง
             ชลบุรี
 
บริษัท ซีไอเอ็มซี วีฮีเคิล (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 7/258 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
    ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

บริษัท ศรีราชา ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 888 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา
          จ.ชลบุรี


โรงเรียนสาธิต "พิบูลบําเพ็ญ"
มหาวิทยาลัยบูรพา (โครงการ วมว.)
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ F18 2 เครื่อง
พร้อมติดตั้งระบบ Access Control
ติดตั้งกล้องวงจรปิด 4 ตัว (ภายในอาคาร)
ติดตั้งกล้องวงจรปิด 6 ตัว (หอพักนักเรียน)
ที่อยู่ : 73 ถ.บางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมือง
             จ.ชลบุรี
 


 
บริษัท วี เอส เอส ซับคอนแทรคเตอร์ จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 2 เครื่อง
ที่อยู่ : 132/10 หมู่ 1 ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง
           จ.ชลบุรี


 
บริษัท เอส ไอ ดับบลิว (ไทยแลนด์) จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ X628-C 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 64/169 หมู่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง
           จ.ระยอง


ไซต์งาน โครงการ THE PATIO SEAVIEW
บางแสน จ.ชลบุรี
บริษัท ธีรการพัฒนา จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 17 ซ.อินทามระ 20 แขวงดินแดง
                เขตดินแดน กรุงเทพฯ
 


 
บริษัท เอ.พี อินดัสเตรียล ทูล จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Thai01 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 27/28 หมู่ 5 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง
            จ.ชลบุรี
 
บริษัท เอเซีย ซัพพลาย อินเตอร์เทรด จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 2 เครื่อง
ที่อยู่ : 9/27 หมู่ 3 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : อาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9
         ชั้น 5 เลขที่ 67 หมู่1 ถนนสุขุมวิท ต.เสม็ด
         อ.เมือง จ.ชลบุรี

บริษัท แสนไพศาล จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 90/1 หมู่ 1 ต.หนองซํ้าซาก อ.บ้านบึง
             จ.ชลบุรี

DAESUN E&C (THAILAND) CO.,LTD
IRPC ระยอง   : เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 6 เครื่อง
นิคมแหลงฉบัง : เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 2 เครื่อง
ที่อยู่ : 188/18 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด
                 อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด
(แหลมฉบัง)
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 6 เครื่อง
เครื่องทาบบัตร C100 6 เครื่อง
บัตร Proximity 300 ใบ
ที่อยู่ : 825 อ.ไพโรจน์กิจจาทาวเวอร์ ชั้น19
              ถนนบางนา-ตราดกม.4 แขวงบางนา
              เขตบางนา กรุงเทพฯ
              
         
บริษัท จัดหางาน วินเทจ (ไทยแลนด์) จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 91 ถ.ศรีราชานคร 2 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา
          จ.ชลบุรี

บริษัท โอ-แคสท์ไทย จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 789/41 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
             ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี

บริษัท บีเอชเอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/ทาบบัตร F18 2 เครื่อง
พร้อมติดตั้งระบบ Access Control
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ที่อยู่ : 41/5 หมู่ 8 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

บริษัท โตโยต้า พัทยา (1998) จำกัด สาขาบ่อวิน
เครื่องสแกนใบหน้า Bio700 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 269/128 ม.6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

บริษัท ศรีไทย อะโกร จำกัด (ชลบุรี)
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ U160 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 171 ซอยอ่อนนุช 46 ถ.สุขุมวิท 77
             แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

บริษัท พี แอนด์ ดี เมทัล โปรดักส์ จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 42/4 หมู่ 4 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง
            จ.ชลบุรี

บริษัท ไทย นิวตั้น จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 700/910 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
            หมู่ 3 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี

บริษัท พีแอล โปรการ์ด จำกัด
นาฬิกายาม GT9
2 เครื่อง
ที่อยู่ : 214/24 หมู่บ้านเอ็มพีการ์เด้นโฮม หมู่ 4
           ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

บริษัท รสทิพย์ภัตตาคาร จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 79/16 หมู่ 11 ต.บางพระ อ.ศรีราชา
              จ.ชลบุรี

บริษัท ส่งเสริมทรัพย์ไทย จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/ทาบบัตร F18 1 เครื่อง
พร้อมติดตั้งระบบ Access Control
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ iClock680700 1 เครื่อง
พร้อมติดตั้งระบบ Access Control
ที่อยู่ : 4/222 อาคารฮาร์เบอร์มอลล์ ห้อง
               เลขที่ 1224 ชั้นที่ 12 หมู่ 10
               ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
               จ.ชลบุรี
 

ร้านไอ-สไตล์
(โลตัสพลัสมอลล์ ชลบุรี/เซ็นทรัลชลบุรี)
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 2 เครื่อง
ที่อยู่ : 700/75 หมู่ 5 ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี
          จ.ชลบุรี

บริษัท จี.เอส. อิเล็คเทค (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ iClock700 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 700/835 หมู่ 6 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง
          จ.ชลบุรี

บริษัท เอ แอนด์ ซี ไทย จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 2 เครื่อง
ที่อยู่ : 99/1 หมู่ 3 อาคารอรุณกิจ ถนนบายพาส
           อ.เมือง จ.ชลบุรี
 
บริษัท แฮดเลย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 38/19 หมู่ 5
          ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 
ร้านชลสมุทร
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 400 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี
           จ.ชลบุรี

บริษัท เมลเทค พาร์ทส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : นิคมอุสาหกรรมอมตะนคร 700/269
              หมู่ 1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี

บริษัท นพประยูร จำกัด
เครื่องสแกนใบหน้า Bio700 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 111 หมู่ 1 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี

หจก.เอ็น.แอล ออโตเซอร์วิส (2001)
เครื่องสแกนใบหน้า Bio700 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 44/86 ม.9 ถ.สุขุมวิท-พัทยา 44
                ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

บริษัท ตะวันออก พริ้นติ้ง โปรแพ็คกิ้ง จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 24 หมู่ 1 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง
                จ.ชลบุรี

บริษัท ซีคเกอร์ เซอร์วิส อินเตอร์กรุ๊ป  จำกัด
นาฬิกายาม GT9 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 121/100 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา
               จ.ชลบุรี

บริษัท ยู วอน เอ็นอาร์ที (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 1/6 หมู่ 1 ต.หนองซ้ำซาก  อ.บ้านบึง 
             จ.ชลบุรี

บริษัท มนตรีการยาง จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 24/16 หมู่ 4 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี
            จ.ชลบุรี

บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด
อ.มาบข่า จ.ระยอง
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 825 อ.ไพโรจน์กิจจาทาวเวอร์ ชั้น 19
             ถ.บางนา-ตราด กม.4 แขวงบางนา
             เขตบางนา กรุงเทพฯ

ร้านอาหารครัวชนบท
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 20/238 ถนนเลี่ยงตลาดหนองมน
          ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

บริษัท เออาร์ อิลาสโทเมอร์ จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 700/410 หมู่ 7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี
          จ.ชลบุรี

บริษัท แกรนด์เกียร์ จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 311/18 หมู่ 6 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา
              จ.ชลบุรี

ณัฐกิจ คอนโดมิเนียม
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/ทาบบัตร F18 1 เครื่อง
พร้อมติดตั้งระบบ Access Control

ณัฐกิจ คอนโดมิเนียม
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/ทาบบัตร F18 1 เครื่อง
พร้อมติดตั้งระบบ Access Control

วีต้า อพาร์ทเม้น
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/ทาบบัตร F18 1 เครื่อง
พร้อมติดตั้งระบบ Access Control

บริษัท อ๊าออโต้การาจ จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 43/46 หมู่ 2 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี

ร้านอาหาร ซาน มาร์ซาโน่
เครื่องสแกนใบหน้า Bio700 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 162/7  ถนนบางแสน-อ่างศิลา ต.แสนสุข
           อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

บริษัท ชลบุรี ทรัค 2014 จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 63/21 หมู่ 7 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

บริษัท ซี.เค.วาย. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ F18 1 เครื่อง
พร้อมติดตั้งระบบ Access Control
ที่อยู่ : 234 หมู่ 5 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

บริษัท แหลมฉบัง อิมเม็กซ์ จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 3 เครื่อง
ที่อยู่ : 31/18-19 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา
             อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

บริษัท โกโต พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 700/50,52,54 หมู่ 6 ต.หนองไม้แดง
             อ.เมือง จ.ชลบุรี

ร้านอาหาร The Meeting
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 177 ซอยบ้านบึง-แกลง6 ต.บ้านบึง
               อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

คุณประสิทธิ์  กระบอกโท
นาฬิกายาม GT9 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 28/12  หมู่ 5  ซ.เทศบาล3  ต.หนองตำลึง
          อ.พานทอง จ.ชลบุรี

บริษัท สแตนบี เอเชีย จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ U160 1 เครื่อง
ที่อยู่ : นิคมอุสาหกรรมอมตะนคร 700/273
              หมู่ 1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี


 
บริษัท พี เอ็น ดี โอ แอนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 20/9 ถนนปลัดเมือง ต.ในเมือง
                 อ.เมืองบุรีรัมย์จ.บุรีรัมย์
     

 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไกรบูรพา
เครื่องทาบบัตร C100 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 73/37 ถ.แสนสุข ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี
          จ.ชลบุรี

คุณชรินทร์  เหลืองอ่อน
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 69/2 หมู่ 9 ต.นาเริก อ.พนัสนิคม
                จ.ชลบุรี


 
บจ.เอ็มเอ็นที อินเตอร์เนชันแนล (ไทยแลนด์)
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ F18 1 เครื่อง
พร้อมติดตั้งระบบ Access Control
ที่อยู่ : 4/222 ห้องเลขที่ 6 B04 ชั้นที่ 6 หมู่ 10
           ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


 
บริษัท ไทยพลาสติกเท็กซ์ไทล์ จำกัด
เครื่องสแกนใบหน้า Bio700 2 เครื่อง
ที่อยู่ : 619 หมู่ 2 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่
              จ.ชลบุรี
 
บริษัท อินฟินิตี้ แพค จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 1158/47 หมู่ 3 แขวงสองต้นนุ่ม
                 เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

บริษัท ทีเคเค อินดัสทรี จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 3 เครื่อง
ที่อยู่ : 21/85 หมู่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ
             อ.บางละมุง จ.ชลบุรี


 
บริษัท คูโบต้าเบญจพล ชลบุรี จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ S50 1 เครื่อง
นาฬิกายาม GT4 1 เครื่อง 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 82/13 หมู่ 2 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง
              จ.ชลบุรี


 

บริษัท สยามบอร์เทค จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 2/5 หมู่ 8 ซ.สุขสวัสดิ์ 76/2 ถ.สุขสวัสดิ์
           ต.บางจาก อ.พระปะแดง
           จ.สมุทรปราการ
 


 
บจก.ไทย เฟาน์เทิน ออฟไลฟ์ ออโตโมทีฟ
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ F18 1 เครื่อง
พร้อมติดตั้งระบบ Access Control
ที่อยู่ : 216/171 หมู่ 6 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

บริษัท เอ็มอีไอ ซัพพลาย จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/ทาบบัตร K28 1 เครื่อง
บัตร Proximity 3500 ใบ
ที่อยู่ : 99/91 ม.2 ต.บางกระทึก อ.สามพราน
             จ.นครปฐม

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 58/10 ม.2 9.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


The Maple (พัทยา)
บริษัท แอนเดอสัน แอซเซ็ท จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 67 ซ.สุภาพงษ์ 3 ถ.ศรีนครินทร์
                 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
                 กรุงเทพฯ
 


 
บริษัท อิสเทริ์น ทีพีเค แค็ปปิตอล จำกัด
นาฬิกายาม GT9 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 10 ม.6 ต.สนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์
                  จ.ฉะเชิงเทรา


 
บจ.ไดอะล็อกเทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิสเซส
นาฬิกายาม GT9 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 22/9 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง


บริษัท ไดกิ้น แอร์คอนดิชั่นนิ่ง(ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 2 เครื่อง
ที่อยู่ : 700/444 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
             หมู่ 7 ถ.บางนา-ตราด กม.57 
             ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี


 


 
บริษัท เอ็นซี อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 700/649 หมู่ 3 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง
             จ.ชลบุรี


 
โรงเรียนบ้านค่าย
เครื่องสแกนใบหน้า Bio700 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 04/1 หมู่ 6 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย
            จ.ระยอง


 
หจก. ชลบุรีก่อสร้าง แอนด์ เซอร์วิส (2005)
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 60/75 หมู่ 6 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี
               จ.ชลบุรี


 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพรเจริญยนต์
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 26/8 หมู่ 6 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี


 
บริษัท สยาม สึจิเดน จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
   ที่อยู่ : 61/5-6 หมู่ 5 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี
               จ.ชลบุรี


บริษัท โต๊ะกังโกลเด้นท์ กรุ๊ป จำกัด
(โรงแรม เคทีเค รอยัล เรสซิเด้น
)
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 3 เครื่อง
โปรแกรมเงินเดือน HRM
ที่อยู่: 352/4 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
        จ.ชลบุรี
 


 
บริษัท ไทย นิปปอน คอมโพเนนท์ จำกัด
เครื่องทาบบัตร M200 Plus 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 789/152 หมู่ 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา
           จ.ชลบุรี


 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร)
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 เขตบางซื่อ
            กรุงเทพฯ


 
บริษัท ไทโย กิเคง (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 700/435 หมู่ 7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง
             จ.ชลบุรี


 
บริษัท ก๊อทโต้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 25/31 หมู่ 5 ต.บ้านปึก อ.เมือง จ.ชลบุรี


 
บริษัท ปีกานติ จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 5 เครื่อง
ที่อยู่ : 132/11 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.บางละมุง
              อ.บางละมุง จ.ชลบุรี


 
บริษัท 2K มาบตาพุด จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 23/1 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง
           จ.ระยอง


 
บริษัท เบสท์เมทัลเวอร์ค จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 2 เครื่อง
ที่อยู่ : 164/6 หมู่ 4 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง
               จ.ชลบุรี


 
บริษัท คอมแพ็ครีไซเคิลกรุ๊ป จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 34/4 หมู่ 6 ต.คลองอุดมชลจร
                 อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา


 
บริษัท เอชเอ็กซ์เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 7/392 หมู่ 6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง
            จ.ระยอง


 
บริษัท โก กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 2 เครื่อง
ที่อยู่ : 10/7 หมู่ 2 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง
               จ.ระยอง


ลุมพินี LPN คอนโดทาวน์ ชลบุรี-สุขุมวิท
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ H8 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพีนีทาวเวอร์
           ถ.พระราม 4แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
           กรุงเทพฯ
 


 
หมู่บ้านเดอะแกรนด์ สุขุมวิท
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 109/9 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท  ซ.ห้วยกะปิ 14
            ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี


 
หมู่บ้านเดอะแกรนด์ สุขประยูร
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : หมู่ 5 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี
บริษัท โดงยูน เพลท เมคคิ่ง (ไทยแลนด์) จํากัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
พร้อมติดตั้งระบบ LAN
เครื่องทาบบัตร C200 2 เครื่อง
พร้อมติดตั้งระบบ Access Control
ที่อยู่ : นิคมอุตสาหกรรมเวลโกลว์ 156 หมู่ 5
             ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา


 
บริษัท อิโต เซอิโค (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : นิคมอมตะนคร เฟส 9 700/898  ม.3
             ต.หนองกะขะ  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี


 
ศูนย์ศัลยกรรมความงาม น.พ.เชฏฐวุฒิ
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ S50 2 เครื่อง
ที่อยู่ : 1529/4 อ่อนนุช 31 ถ.สุขุมวิท 77
                  เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ


 
บริษัท คอยเทค สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน)
           40/1 หมู่ 8 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


 
บริษัท สยาม ฮิคิฟูเนะ จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ U160 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 700/945 หมู่ 5 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง
              จ.ชลบุรี  นิคมอุสาหกรรมอมตะ เฟส 9


 
บริษัท ฟูโซะ ทิวบ์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 789/143 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา
             จ.ชลบุรี


 
บริษัท เอ็นพลาส จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 121/31 หมู่ 2 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง
              จ.ชลบุรี


 
บริษัท เออิโคอุ จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2  150/49
              หมู่ 9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


 
บริษัท ธนบุรีบัสบอดี้ จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 28 หมู่ 5 ถ.บางนา-ตราด ต.ท่าข้าม
              อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา


 
บริษัท เอพียูไนเทค จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 60/41 หมู่ 7 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


 
บริษัท พานทองกลการ จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ CMi812 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 7/14  หมู่ 6  ซ.โรงไฟฟ้าบางปะกง
                 ถ.บางนา-ตราด  กม.52  ต.ท่าข้าม
                 อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา


 
บริษัท แอพต้า (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ CMi812 2 เครื่อง
ที่อยู่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/252-253 
    หมู่ 1 ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี

บริษัท เอเชีย รับเบอร์ เทค จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 121 หมู่ 5 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย
                จ.ระยอง


 
บริษัท เอส.พี.เคมีคอล แอนด์อีควิปเมนท์ จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 216/51 ม.5 ถนนร.พ.ช.สายอ่าวอุดม-
            ปากร่วม ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


 
บริษัท ซีเอ็นซี เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส์ จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
โปรแกรมเงินเดือน HRM
ที่อยู่ : 59/2 หมู่ 10  ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี
              จ.ชลบุรี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 304 เอ็นจิเนียริ่ง
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 123/7 หมู่ 4 ต.กรอกสมบูรณ์
                  อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี


 
บริษัท นวภัทรกิจ จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 310 หมู่ 1 ถ.ยุทธศาสตร์ 331
                 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี


 
เทศบาลตำบลพานทอง
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ K28 1 เครื่อง
ที่อยู่ : 19 หมู่ 10  ต.พานทอง อ.พานทอง
               จ.ชลบุรี
  

 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กอบทรัพย์ มอเตอร์ ท่ายาง
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ CMi812 3 เครื่อง
ที่อยู่ : 163/1 หมู่ 1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง
                 จ.เพชรบุรี
  

 
บริษัท กอบทรัพย์ ซูซูกิ เซลล์ จำกัด
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ CMi812 3 เครื่อง
ที่อยู่ : 151 หมู่ 1 ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด
               จ.เพชรบุรี

Copyright by a-newsolution.makewebeasy.com
A New Solution : อะ นิว โซลูชั่น
จำหน่ายเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ปทุมธานี อยุธยา นครนายก สระบุรีชลบุรี เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องทาบบัตร เครื่องสแกนควบคุมการเปิด-ปิดประตู ระบบ Access Control นาฬิกายาม
ในเขตปทุมธานี อยุธยา นครนายก สระบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก และทั่วประเทศ
สินค้าดี ราคาถูก มีคุณภาพ เน้นบริการ
45/9 หมู่ที่ 8 ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 088-8403304, 094-4951699
http://www.a-newsolution.com
E-mail. info.anewsolution@gmail.com
info@a-newsolution.com,

Engine by MAKEWEBEASY