สินค้าทั้งหมด

    - รองรับภาพใบหน้า 2,000 ใบหน้า     - รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ     - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล

 

    - รองรับใบหน้า 800 ใบหน้า     - รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ     - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล

 

    - รองรับใบหน้า 800 ใบหน้า     - รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ     - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล

 

- รองรับ 1,500 ลายนิ้วมือ - รองรับบัตร 5,000 ใบ - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล

 

    - รองรับภาพใบหน้า 2,000 ใบหน้า     - รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ     - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล

 

-  รองรับข้อมูล 80,000 รายการ -  มีระบบสั่น และ LED แสดงสถานะ -  อ่าน Tag อัตโนมัติ -  กันกระแทก กันน้ำ มาตราฐาน IP65 -  ป้องกันการกระแทก -  เชื่อมต่อ USB

 

    - รองรับ 8,000 ลายนิ้วมือ     - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 200,000 ข้อมูล     - ถ่ายรูปได้

 

    - รองรับใบหน้า 1,200 ใบหน้า     - รองรับ 2,000 ลายนิ้วมือ     - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล

 

- รองรับ 1,000 ลายนิ้วมือ - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 50,000 ข้อมูล - ดึงข้อมูลผ่าน WIFI และ USB

 

- รองรับ 1,000 ลายนิ้วมือ - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 50,000 ข้อมูล - ดึงข้อมูลผ่าน WIFI และ USB

 

    - รองรับบัตร 30,000 ใบ     - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล     - สามารถใช้ได้กับบัตร Proximity ทั่วๆไป

 

    - รองรับบัตร 30,000 ใบ     - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล     - สามารถใช้ได้กับบัตร Proximity ทั่วๆไป

 

- รองรับ 1,500 ลายนิ้วมือ - รองรับบัตร 5,000 ใบ - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล

 

- รองรับ 1,500 ลายนิ้วมือ - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล - ใช้งานร่วมกับ Electronic Look ได้ทุกชนิด

 

- รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล - ถ่ายรูปได้

 

    - รองรับภาพใบหน้า 2,000 ใบหน้า     - รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ     - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล

 

    - รองรับใบหน้า 3,000 ใบหน้า     - รองรับ 4,000 ลายนิ้วมือ     - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล

 

- รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 30,000 ข้อมูล - ดึงข้อมูลผ่าน WIFI

 

    - รองรับภาพใบหน้า 800 ภาพ     - รองรับ 2,000 ลายนิ้วมือ     - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล    - ควบคุมการเปิด - ปิดประตู

 

    - รองรับภาพใบหน้า 800 ภาพ     - รองรับ 2,000 ลายนิ้วมือ     - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล    - ควบคุมการเปิด - ปิดประตู

 

    - รองรับบัตร 30,000 ใบ     - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล     - สามารถใช้ได้กับบัตร Proximity ทั่วๆไป

 

- รองรับ 500 ลายนิ้วมือ - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 50,000 ข้อมูล - หัวอ่านเป็น Optical Sensor - เสียงตอบรับภาษาไทย

 

- รองรับ 500 ลายนิ้วมือ - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 50,000 ข้อมูล - หัวอ่านเป็น Optical Sensor - เสียงตอบรับภาษาไทย

 

- รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล - หัวอ่านเป็น Optical Sensor

 

    - รองรับใบหน้า 1,500 ใบหน้า     - รองรับ 2,000 ลายนิ้วมือ     - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล

 

- ระบบการบีบอัดภาพเทคโนโลยี H.264 AHD - แสดงผลภาพ Full HD 1080P display คมชัดเสมือนจริง - ดูภาพออนไลน์ P2Pผ่าน Web site - ดูภาพออนไลน์ P2Pผ่านมือถือ

 

- รายละเอียดสูง High-Definition 720P/1.3MPxel - ระยะการใช้งานประมาณ 20 เมตร - สามารถดูภาพในที่มืดสนิทได้

 

- รายละเอียดสูง High-Definition 720P/1.3MPxel - ระยะการใช้งานประมาณ 20 เมตร - สามารถดูภาพในที่มืดสนิทได้

 

- รายละเอียดสูง High resolution 600TVL - ระยะการใช้งานประมาณ 50 เมตร - สามารถดูภาพในที่มืดสนิทได้

 

-  ตรวจจับอาวุธ วัตถุที่เป็นโละ รวมถึงโลหะผสม -  วัตถุที่เป็นโละ รวมถึงโลหะผสม -  มีความไวในการตรวจจับ -  สามารถสร้างสั่นเตือนได้  

 
Powered by MakeWebEasy.com