เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

- รองรับ 1,000 ลายนิ้วมือ - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 50,000 ข้อมูล - ดึงข้อมูลผ่าน WIFI และ USB

 

- รองรับ 1,000 ลายนิ้วมือ - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 50,000 ข้อมูล - ดึงข้อมูลผ่าน WIFI และ USB

 

- รองรับ 1,500 ลายนิ้วมือ - รองรับบัตร 5,000 ใบ - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล

 

- รองรับ 1,500 ลายนิ้วมือ - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล - ใช้งานร่วมกับ Electronic Look ได้ทุกชนิด

 

- รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล - ถ่ายรูปได้

 

- รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 30,000 ข้อมูล - ดึงข้อมูลผ่าน WIFI

 

- รองรับ 500 ลายนิ้วมือ - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 50,000 ข้อมูล - หัวอ่านเป็น Optical Sensor - เสียงตอบรับภาษาไทย

 

- รองรับ 500 ลายนิ้วมือ - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 50,000 ข้อมูล - หัวอ่านเป็น Optical Sensor - เสียงตอบรับภาษาไทย

 

- รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล - หัวอ่านเป็น Optical Sensor

 

- รองรับ 500 ลายนิ้วมือ - รองรับบัตร 500 ใบ - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 50,000 ข้อมูล

 

- รองรับ 1,000 ลายนิ้วมือ - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 80,000 ข้อมูล - มีแบตเตอรี่สำรองไฟภายในตัวเครื่อง

 

- รองรับ 1,000 ลายนิ้วมือ - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล - หัวอ่านเป็นกระจก - มีแบตสำรอง

 

    - รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ     - รองรับบัตรพนักงาน 10,000 ใบ     - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล

 

- รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล - หัวอ่านเป็นกระจก

 

    - รองรับ 8,000 ลายนิ้วมือ     - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 200,000 ข้อมูล     - ถ่ายรูปได้

 

- รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล - หัวอ่านเป็นกระจก - ภาษาในตัวเครื่อง ภาษาไทย และอังกฤษ 

 

- รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล - หัวอ่านเป็น Optical Sensor - ภาษาในตัวเครื่อง ภาษาไทย และอังกฤษ 

 
Powered by MakeWebEasy.com