เครื่องสแกนลายนิ้วมือควบคุมเปิด-ปิด ประตู

    - รองรับภาพใบหน้า 2,000 ใบหน้า     - รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ     - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล

 

    - รองรับใบหน้า 800 ใบหน้า     - รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ     - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล

 

- รองรับ 1,500 ลายนิ้วมือ - รองรับบัตร 5,000 ใบ - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล

 

    - รองรับ 8,000 ลายนิ้วมือ     - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 200,000 ข้อมูล     - ถ่ายรูปได้

 

    - รองรับใบหน้า 1,200 ใบหน้า     - รองรับ 2,000 ลายนิ้วมือ     - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล

 

    - รองรับบัตร 30,000 ใบ     - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล     - สามารถใช้ได้กับบัตร Proximity ทั่วๆไป

 

    - รองรับบัตร 30,000 ใบ     - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล     - สามารถใช้ได้กับบัตร Proximity ทั่วๆไป

 

    - รองรับภาพใบหน้า 800 ภาพ     - รองรับ 2,000 ลายนิ้วมือ     - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล    - ควบคุมการเปิด - ปิดประตู

 

- รองรับ 1,500 ลายนิ้วมือ - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 80,000 ข้อมูล

 

    - รองรับภาพใบหน้า 1,500 ภาพ     - รองรับ 2,000 ลายนิ้วมือ     - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล    - ควบคุมการเปิด - ปิดประตู    - หัวอ่านลายนิ้วมือเเป็นกระจก แข็งแรง

 

- รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล - หัวอ่านเป็นกระจก - รวบรวมระบบ Access Control ที่สมบูรณ์

 

    - รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ     - รองรับบัตรพนักงาน 30,000 ใบ     - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล

 

- รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล - หัวอ่านเป็นกระจก - รวบรวมระบบ Access Control ที่สมบูรณ์

 

    - รองรับ 8,000 ลายนิ้วมือ     - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 200,000 ข้อมูล     - สามารถถ่ายรูปได้   

 
Powered by MakeWebEasy.com