เครื่องสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือ

    - รองรับใบหน้า 800 ใบหน้า     - รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ     - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล

 

    - รองรับภาพใบหน้า 2,000 ใบหน้า     - รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ     - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล

 

    - รองรับภาพใบหน้า 2,000 ใบหน้า     - รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ     - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล

 

    - รองรับใบหน้า 3,000 ใบหน้า     - รองรับ 4,000 ลายนิ้วมือ     - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล

 

    - รองรับภาพใบหน้า 800 ภาพ     - รองรับ 2,000 ลายนิ้วมือ     - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล    - ควบคุมการเปิด - ปิดประตู

 

    - รองรับใบหน้า 1,500 ใบหน้า     - รองรับ 2,000 ลายนิ้วมือ     - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล

 

    - รองรับภาพใบหน้า 1,500 ภาพ     - รองรับ 2,000 ลายนิ้วมือ     - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล

 

    - รองรับใบหน้า 800 ใบหน้า     - รองรับบัตร 10,000 ใบ    - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล

 

    - รองรับใบหน้า 200 ใบหน้า     - รองรับบัตร 10,000 ใบ    - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล

 

    - รองรับใบหน้า 1,500 ใบหน้า     - รองรับ 2,000 ลายนิ้วมือ     - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล

 

    - รองรับภาพใบหน้า 1,500 ภาพ     - รองรับ 2,000 ลายนิ้วมือ     - รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล    - ควบคุมการเปิด - ปิดประตู    - หัวอ่านลายนิ้วมือเเป็นกระจก แข็งแรง

 
Powered by MakeWebEasy.com