นาฬิกายาม เครื่องตรวจจับโลหะ

-  รองรับข้อมูล 80,000 รายการ -  มีระบบสั่น และ LED แสดงสถานะ -  อ่าน Tag อัตโนมัติ -  กันกระแทก กันน้ำ มาตราฐาน IP65 -  ป้องกันการกระแทก -  เชื่อมต่อ USB

 

-  ตรวจจับอาวุธ วัตถุที่เป็นโละ รวมถึงโลหะผสม -  วัตถุที่เป็นโละ รวมถึงโลหะผสม -  มีความไวในการตรวจจับ -  สามารถสร้างสั่นเตือนได้  

 

-  ตรวจจับอาวุธ วัตถุที่เป็นโละ รวมถึงโลหะผสม -  วัตถุที่เป็นโละ รวมถึงโลหะผสม -  มีความไวในการตรวจจับ -  สามารถสร้างสั่นเตือนได้  

 

-  อ่าน Tag อัตโนมัติ -  ไฟฉายในตัว -  ทนทานต่อสภาวะความชื่น หรือ การโดนน้ำ -  ป้องกันการกระแทก -  เชื่อมต่อ USB -  หน่วยความจุมากถึง 4 Mb.   

 

-  อ่าน Tag อัตโนมัติ -  ทนทานต่อสภาวะความชื่น หรือ การโดนน้ำ -  ป้องกันการกระแทก -  เชื่อมต่อ USB -  หน่วยความจุมากถึง 4 Mb.

 

-  อ่าน Tag อัตโนมัติ -  ทนทานต่อสภาวะความชื่น หรือ การโดนน้ำ -  ป้องกันการกระแทก -  เชื่อมต่อ USB -  หน่วยความจุมากถึง 4 Mb.  -  รองรับการเก็บข้อมูลได้มากถึง 60,000 ข้อมูล

 
Powered by MakeWebEasy.com