เครื่องสแกนลายนิ้วมือ SF300

  • รองรับ 1,500 ลายนิ้วมือ
  • รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล
  • ใช้งานร่วมกับ Electronic Look ได้ทุกชนิด

Powered by MakeWebEasy.com