เครื่องสแกนใบหน้า/ลายนิ้วมือ Silk Bio101

  • รองรับภาพใบหน้า 2,000 ใบหน้า
  • รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ
  • รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล

Powered by MakeWebEasy.com