เครื่องสแกนใบหน้า Bio 700

  • รองรับภาพใบหน้า 1,500 ภาพ
  • รองรับ 2,000 ลายนิ้วมือ
  • รองรับการบันทึกข้อมูลได้ 100,000 ข้อมูล
  • ควบคุมการเปิด - ปิดประตู
  • หัวอ่านลายนิ้วมือเเป็นกระจก แข็งแรง

Powered by MakeWebEasy.com