เครื่องตรวจจับโลหะ Super Scanner 3003B1

  • ตรวจจับอาวุธ วัตถุที่เป็นโละ รวมถึงโลหะผสม
  • วัตถุที่เป็นโละ รวมถึงโลหะผสม
  • มีความไวในการตรวจจับ
  • สามารถสร้างสั่นเตือนได้

Powered by MakeWebEasy.com